A few shots of a beautiful German Shepard - Blue Phoenix Photography